تعداد يافت شده (۴۳) صفحه ۱ از ۴
101 چيزي كه در مدرسه طراحي شهري آموختم
ناشر:آرمان شهر
پدیدآور: - نويسنده: متيو فردريك - مترجم: امير طيبي
قیمت:۱۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۵۰۰۰۰
آشنايي با ساختمان‌هاي صفر انرژي
ناشر:آرمان شهر
پدیدآور: - نويسنده: پريا علي‌اكبري
قیمت:۱۵۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۵۰۰۰۰
آموزش اسكيس تجسمي
ناشر:آرمان شهر
پدیدآور: - نويسنده: نيما نوروزي
قیمت:۲۹۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۹۵۰۰۰۰
ارزيابي بازار زمين شهري: ابزاري جديد در مديريت شهري
ناشر:آرمان شهر
پدیدآور: - نويسنده: ديويد.اي دوال - مترجم: نجما اسمعيل‌پور
قیمت:۱۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۵۰۰۰۰
اسكيس و راندو
ناشر:شهيدي
پدیدآور: - نويسنده: رضا عسگري‌پور
قیمت:۲۹۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۹۵۰۰۰۰
الفباي روانشناسي محيط
ناشر:آرمان شهر
پدیدآور: - نويسنده: جهانشاه پاكزاد
قیمت:۳۸۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۸۵۰۰۰۰
برنامه‌هاي بهسازي مناطق حاشيه‌اي در سرتاسر نقاط شهري
ناشر:آرمان شهر
پدیدآور: - نويسنده: مجيد روستا
قیمت:۲۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۹۰۰۰۰
پاريس، چگونه پاريس شد؟: فرآيند آفرينش يك شهر مدرن
ناشر:آرمان شهر
پدیدآور: - نويسنده: ژوان دژون - مترجم: سروش معصوم‌زاده
قیمت:۲۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۱۰۰۰۰۰
پايان هنر
ناشر:آرمان شهر
پدیدآور: - نويسنده: دانالد كاسپيت - مترجم: محمدرضا جودت
قیمت:۱۷۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۵۰۰۰۰
پدافند غيرعامل (مديريت بحران و مهندسي فرهنگي)
ناشر:آرمان شهر
پدیدآور: - نويسنده: مسعود اسدي‌محل‌چالي
قیمت:۱۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۵۰۰۰۰
پيچيدگي شهري و استراتژي‌هاي فضايي برنامه‌ريزي رابطه هماهنگ با زمان
ناشر:آرمان شهر
پدیدآور: - نويسنده: پتسي هيلي - مترجم: حسين‌رضا كشاورزقديمي
قیمت:۲۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۳۰۰۰۰۰
تاريخ شهر و شهرنشيني در اروپا از آغاز تا انقلاب صنعتي
ناشر:آرمان شهر
پدیدآور: - نويسنده: جهانشاه پاكزاد - نويسنده: الهام سوري
قیمت:۴۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۲۵۰۰۰۰
 

pubiran