توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

مديريت يكپارچه و حل مسئله اسكان غيررسمي: شرايط تحقق طرح مجموعه شهري تهران

پدیدآور (ها) : ناشر : دسته بندی :

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۹۳۹۴۱-۰-۷

تعداد صفحات :۲۲۴

سال چاپ:۰۶/۰۹/۸۶

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۲۸۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۲۸۰۰۰۰ريال

روند رو به رشد شهرنشيني در جهان، به ويژه در دهه‌هاي اخير، منجر به ظهور كلان‌شهرهايي شده كه با توجه به تعدد و نيز مشتركات موجود بين غرفه‌هاي جهاني آن زاويه‌اي جديد از موضوعات شهرسازي و معماري را بازگشوده است. ابعاد گسترده‌ي اين پديده موجب شد اين جريان از يك سو در زمره‌ي اولويت‌ها و تحقيقات در سياست‌ها و برنامه‌هاي شهري قرار گيرد و از سوي ديگر ضرورت مطالعات و تحقيقات خاص باديدگاه و نگرش‌هاي متنوع مطرح شود. به تبع تنوع نگراني‌هاي قدرت بر پديده‌ي كلان‌شهرها، نگرش‌هاي متنوعي نيز در برخورد با مسائل اين پديده مطرح مي‌شود. برخي ظهور كلان‌شهرها را در قالب نكات مثبت آن و در زمينه‌ي توسعه‌ي اقتصادي و اجتماعي دانسته‌اند و در مقابل، برخي ديگر ظهور اين پديده را به منزله‌ي نابودي منابع تجزيه‌ناپذير و عامل از هم‌پاشيدگي نظام اقتصادي، اجتماعي و مديريتي ارزيابي كرده‌اند. در اين‌باره، اصول و معيارهاي توسعه‌ي پايدار شهري و منطقه‌اي نيز به مثابه‌ي چالش روز، پيش روي سياست‌گذاران، برنامه‌ريزان و متخصصان قرار گرفته است. كتاب حاضر در اين راستا نگاشته شده و مشتمل بر دو فصل است. در فصل نخست ضمن پرداختن به چگونگي شكل‌گيري مجموعه‌ي شهري تهران و مسائل مربوط به آن به تفصيل درباره‌ي مديريت يكپارچه‌ي اين مجموعه، ضرورت و نيز موانع موجود بر سر راه تكوين و شكل‌گيري آن توضيح داده شده است. در فصل دوم موضوع حل مسكن كم‌درآمدها و اسكان غيررسمي از طريق شناخت ويژگي‌هاي اسكان غيررسمي و عوامل موثر بر آن مطرح و راهبردهايي در اين زمينه عرضه شده است.

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

طراحي شهرها
ناشر:مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران
قیمت:۳۸۵۰۰۰۰ ریال
عناصر و جزئيات (معماري ساختمان)
ناشر:شهيدي
قیمت:۱۴۵۰۰۰۰ ریال
اسكيس و راندو
ناشر:شهيدي
قیمت:۲۹۵۰۰۰۰ ریال
محيط زيست در برنامه‌ريزي منطقه‌اي و شهري
ناشر:شهيدي
قیمت:۱۴۵۰۰۰۰ ریال
تنظيم شرايط محيطي (معماري)
ناشر:شهيدي
قیمت:۲۸۵۰۰۰۰ ریال
محيط زيست در برنامه‌ريزي منطقه‌اي و شهري
ناشر:شهيدي
قیمت:۱۵۵۰۰۰۰ ریال
معماري‌نامه آزاد: واژه‌نامه معماري و شهرسازي براي دانشجويان
ناشر:شهيدي
قیمت:۸۵۰۰۰۰ ریال
طراحي تجهيزات و مبلمان فضاي شهري
ناشر:شهيدي
قیمت:۱۵۵۰۰۰۰ ریال
سياستهاي مديريت زمين شهري
ناشر:شهيدي
قیمت:۱۵۵۰۰۰۰ ریال
چگونه به معماري بنگريم
ناشر:شهيدي
قیمت:۲۷۰۰۰۰۰ ریال
شالوده مكان‌يابي و استقرار روستاهاي جديد
ناشر:شهيدي
قیمت:۵۲۰۰۰ ریال
سطح‌بندي روستاهاي كشور
ناشر:شهيدي
قیمت:۳۵۰۰۰ ریال
آسيب‌شناسي معماري روستايي به سوي سكونتگاه مطلوب
ناشر:شهيدي
قیمت:۴۵۰۰۰ ریال
مباني نظري معماري غرب 3جلدي
ناشر:شهيدي
قیمت:۴۶۵۰۰۰۰ ریال
زير ساخت‌هاي شهري: آبرساني و فاضلاب
ناشر:شهيدي
قیمت:۵۲۰۰۰۰۰ ریال
طراحي سيستم‌هاي اطلاعات جغرافيايي: تئوري پايگاه (مدلسازي توصيفي)
ناشر:شهيدي
قیمت:۱۷۵۰۰۰ ریال
مستندسازي طراحي منظر (جعبه ابزار و راهنماي عمل در معماري منظر): راهبردهاي بررسي و كنترل كيفيت طرح
ناشر:شهيدي
قیمت:۲۳۵۰۰۰۰ ریال
شاهكارهاي سازه‌اي در معماري جهان
ناشر:شهيدي
قیمت:۲۲۰۰۰۰۰ ریال
منشور دفتر معماري و طراحي شهري درخصوص چيستي معماري ايراني - اسلامي
ناشر:شهيدي
قیمت:۳۲۰۰۰ ریال
ريشه‌هاي معماري مدرن
ناشر:شهيدي
قیمت:۲۹۵۰۰۰۰ ریال
به سوي شهرهاي سالم: نقش دولت‌هاي محلي در ترويج فعاليت بدني و زندگي فعال در محيط‌هاي شهري
ناشر:شهيدي
قیمت:۲۲۰۰۰ ریال
راهنماي طراحي فضاهاي شهري
ناشر:شهيدي
قیمت:۵۲۰۰۰۰۰ ریال
نورپردازي در معماري منظر
ناشر:شهيدي
قیمت:۲۴۰۰۰۰ ریال
مفاهيم GIS: همراه پروژه‌هاي علمي و كاربردي، معرفي و آموزش نرم‌افزار JT Maps
ناشر:شهيدي
قیمت:۴۸۰۰۰ ریال
pubiran