توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

محيط زيست در برنامه‌ريزي منطقه‌اي و شهري

پدیدآور (ها) : ناشر : دسته بندی :

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۵۰۹۹-۱۲-۶

تعداد صفحات :۲۳۸

سال چاپ:۰۶/۱۱/۸۷

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۴۵۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۱۴۵۰۰۰۰ريال

شهرنشيني، فرآيندي تاريخي و جرياني اجباري است و رشد جمعيت شهري امري اجتناب‌ناپذير است. پس بايد به فكر عملكرد كيفيت فضاهاي شهري و روستايي به طور هم‌زمان بود و شهرسازي را از حالت «خانه‌سازي» خارج كرد و آن را به دست شهرسازان سپرد نه معماران. از ديدگاه مديريت محيط زيست توسعۀ شهري بايد به گونه‌اي جامۀ عمل گيرد كه زندگي شهري حداقل از آن بخش از مشكلات زيست‌محيطي كه قابل اجتناب است، در امان باشد. جلد دوم از مجموعۀ «محيط زيست در برنامه‌ريزي منطقه‌اي و شهري» با موضوع جايگاه محيط زيست در برنامه‌ريزي شهري و طراحي محيط‌هاي شهري به طرح مباحثي چون شناخت محيط اجتماعي، اقتصادي و طبيعي، محيط زيست و طراحي ترافيك و فضاي سبز، محيط زيست و ساخت كالبدي شهر، مفهوم شهر پايدار، و اجبارها و ضرورت‌هاي حركت به سمت شهر پايدار اختصاص دارد.

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

طراحي شهرها
ناشر:مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران
قیمت:۳۸۵۰۰۰۰ ریال
مديريت يكپارچه و حل مسئله اسكان غيررسمي: شرايط تحقق طرح مجموعه شهري تهران
ناشر:شهيدي
قیمت:۲۸۰۰۰۰ ریال
عناصر و جزئيات (معماري ساختمان)
ناشر:شهيدي
قیمت:۱۴۵۰۰۰۰ ریال
اسكيس و راندو
ناشر:شهيدي
قیمت:۲۹۵۰۰۰۰ ریال
تنظيم شرايط محيطي (معماري)
ناشر:شهيدي
قیمت:۲۸۵۰۰۰۰ ریال
محيط زيست در برنامه‌ريزي منطقه‌اي و شهري
ناشر:شهيدي
قیمت:۱۵۵۰۰۰۰ ریال
معماري‌نامه آزاد: واژه‌نامه معماري و شهرسازي براي دانشجويان
ناشر:شهيدي
قیمت:۸۵۰۰۰۰ ریال
طراحي تجهيزات و مبلمان فضاي شهري
ناشر:شهيدي
قیمت:۱۵۵۰۰۰۰ ریال
سياستهاي مديريت زمين شهري
ناشر:شهيدي
قیمت:۱۵۵۰۰۰۰ ریال
چگونه به معماري بنگريم
ناشر:شهيدي
قیمت:۲۷۰۰۰۰۰ ریال
شالوده مكان‌يابي و استقرار روستاهاي جديد
ناشر:شهيدي
قیمت:۵۲۰۰۰ ریال
سطح‌بندي روستاهاي كشور
ناشر:شهيدي
قیمت:۳۵۰۰۰ ریال
آسيب‌شناسي معماري روستايي به سوي سكونتگاه مطلوب
ناشر:شهيدي
قیمت:۴۵۰۰۰ ریال
مباني نظري معماري غرب 3جلدي
ناشر:شهيدي
قیمت:۴۶۵۰۰۰۰ ریال
زير ساخت‌هاي شهري: آبرساني و فاضلاب
ناشر:شهيدي
قیمت:۵۲۰۰۰۰۰ ریال
طراحي سيستم‌هاي اطلاعات جغرافيايي: تئوري پايگاه (مدلسازي توصيفي)
ناشر:شهيدي
قیمت:۱۷۵۰۰۰ ریال
مستندسازي طراحي منظر (جعبه ابزار و راهنماي عمل در معماري منظر): راهبردهاي بررسي و كنترل كيفيت طرح
ناشر:شهيدي
قیمت:۲۳۵۰۰۰۰ ریال
شاهكارهاي سازه‌اي در معماري جهان
ناشر:شهيدي
قیمت:۲۲۰۰۰۰۰ ریال
منشور دفتر معماري و طراحي شهري درخصوص چيستي معماري ايراني - اسلامي
ناشر:شهيدي
قیمت:۳۲۰۰۰ ریال
ريشه‌هاي معماري مدرن
ناشر:شهيدي
قیمت:۲۹۵۰۰۰۰ ریال
به سوي شهرهاي سالم: نقش دولت‌هاي محلي در ترويج فعاليت بدني و زندگي فعال در محيط‌هاي شهري
ناشر:شهيدي
قیمت:۲۲۰۰۰ ریال
راهنماي طراحي فضاهاي شهري
ناشر:شهيدي
قیمت:۵۲۰۰۰۰۰ ریال
نورپردازي در معماري منظر
ناشر:شهيدي
قیمت:۲۴۰۰۰۰ ریال
مفاهيم GIS: همراه پروژه‌هاي علمي و كاربردي، معرفي و آموزش نرم‌افزار JT Maps
ناشر:شهيدي
قیمت:۴۸۰۰۰ ریال
pubiran