توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

محيط زيست در برنامه‌ريزي منطقه‌اي و شهري

پدیدآور (ها) : ناشر : دسته بندی :

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۵۰۹۹-۱۱-۹

تعداد صفحات :۳۲۴

سال چاپ:۱۲/۱۱/۸۷

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۵۵۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۱۵۵۰۰۰۰ريال

اگر قرار باشد تاريخي رسمي براي شكل‌گيري حفاظت از محيط زيست در ايران در نظر گرفته شود، بدون ترديد بايد تشكيل كانون شكار در سال 1335 را به عنوان مبدا اين تاريخ به شمار آورد. درباره ضرورت تشكيل اين كانون، چنين استدلال شده است كه در واقع، تباهي و انهدامي كه آدميان، چه از طريق شكار و چه قطع درختان يا چراندن رمه، به بار آوردند چنان شديد بود كه در اواسط دهه 1330 گروهي از افراد علاقمند به طبيعت و حفاظت منابع طبيعي، براي حفاظت حيات وحش و محيط طبيعي كشور اقداماتي كردند. اولين قانون حفاظت كه در اسفند 1335 وضع شد و به موجب آن كانون شكار ايران به وجود آمد، براي هدف‌هاي مورد نظر كافي نبود. اما مقاصد و شيوه‌هايي كه بر اساس اين قانون، مورد توجه و عمل بود، شالودۀ محكمي داشت و مبناي قسمت اعظم كارهايي قرار گرفت كه از آن پس براي حفاظت از منابع طبيعي كشور انجام گرديد. مجلد اول از «مجموعۀ مباحث و روش‌هاي شهرسازي محيط زيست» حاوي مباحث موضوعي و روش‌شناختي در قلمرو شهرسازي و معماري است. از جمله مباحث محوري كتاب عبارت‌ است از: بنيادهاي فلسفي حفاظت محيط زيست؛ آشنايي با مفاهيم اوليه حفاظت از محيط زيست؛ دانش اكولوژي و تقسيمات آن؛ سيستم و اكوسيستم؛ اكولوژي چشم‌اندازهاي طبيعي به عنوان ابزار علمي تحقيقات اكولوژيك در فضاهاي طبيعي؛ و جايگاه محيط زيست در فرآيند برنامه‌ريزي.

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

طراحي شهرها
ناشر:مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران
قیمت:۳۸۵۰۰۰۰ ریال
مديريت يكپارچه و حل مسئله اسكان غيررسمي: شرايط تحقق طرح مجموعه شهري تهران
ناشر:شهيدي
قیمت:۲۸۰۰۰۰ ریال
عناصر و جزئيات (معماري ساختمان)
ناشر:شهيدي
قیمت:۱۴۵۰۰۰۰ ریال
اسكيس و راندو
ناشر:شهيدي
قیمت:۲۹۵۰۰۰۰ ریال
محيط زيست در برنامه‌ريزي منطقه‌اي و شهري
ناشر:شهيدي
قیمت:۱۴۵۰۰۰۰ ریال
تنظيم شرايط محيطي (معماري)
ناشر:شهيدي
قیمت:۲۸۵۰۰۰۰ ریال
معماري‌نامه آزاد: واژه‌نامه معماري و شهرسازي براي دانشجويان
ناشر:شهيدي
قیمت:۸۵۰۰۰۰ ریال
طراحي تجهيزات و مبلمان فضاي شهري
ناشر:شهيدي
قیمت:۱۵۵۰۰۰۰ ریال
سياستهاي مديريت زمين شهري
ناشر:شهيدي
قیمت:۱۵۵۰۰۰۰ ریال
چگونه به معماري بنگريم
ناشر:شهيدي
قیمت:۲۷۰۰۰۰۰ ریال
شالوده مكان‌يابي و استقرار روستاهاي جديد
ناشر:شهيدي
قیمت:۵۲۰۰۰ ریال
سطح‌بندي روستاهاي كشور
ناشر:شهيدي
قیمت:۳۵۰۰۰ ریال
آسيب‌شناسي معماري روستايي به سوي سكونتگاه مطلوب
ناشر:شهيدي
قیمت:۴۵۰۰۰ ریال
مباني نظري معماري غرب 3جلدي
ناشر:شهيدي
قیمت:۴۶۵۰۰۰۰ ریال
زير ساخت‌هاي شهري: آبرساني و فاضلاب
ناشر:شهيدي
قیمت:۵۲۰۰۰۰۰ ریال
طراحي سيستم‌هاي اطلاعات جغرافيايي: تئوري پايگاه (مدلسازي توصيفي)
ناشر:شهيدي
قیمت:۱۷۵۰۰۰ ریال
مستندسازي طراحي منظر (جعبه ابزار و راهنماي عمل در معماري منظر): راهبردهاي بررسي و كنترل كيفيت طرح
ناشر:شهيدي
قیمت:۲۳۵۰۰۰۰ ریال
شاهكارهاي سازه‌اي در معماري جهان
ناشر:شهيدي
قیمت:۲۲۰۰۰۰۰ ریال
منشور دفتر معماري و طراحي شهري درخصوص چيستي معماري ايراني - اسلامي
ناشر:شهيدي
قیمت:۳۲۰۰۰ ریال
ريشه‌هاي معماري مدرن
ناشر:شهيدي
قیمت:۲۹۵۰۰۰۰ ریال
به سوي شهرهاي سالم: نقش دولت‌هاي محلي در ترويج فعاليت بدني و زندگي فعال در محيط‌هاي شهري
ناشر:شهيدي
قیمت:۲۲۰۰۰ ریال
راهنماي طراحي فضاهاي شهري
ناشر:شهيدي
قیمت:۵۲۰۰۰۰۰ ریال
نورپردازي در معماري منظر
ناشر:شهيدي
قیمت:۲۴۰۰۰۰ ریال
مفاهيم GIS: همراه پروژه‌هاي علمي و كاربردي، معرفي و آموزش نرم‌افزار JT Maps
ناشر:شهيدي
قیمت:۴۸۰۰۰ ریال
pubiran