توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

آسيب‌شناسي معماري روستايي به سوي سكونتگاه مطلوب

پدیدآور (ها) : ناشر : دسته بندی :

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۵۰۹۹-۲۲-۵

تعداد صفحات :۱۷۰

سال چاپ:۱۷/۰۳/۸۸

اعلام موجودی قبل از پرداخت

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۴۵۰۰۰ ريال
۰ درصد
۴۵۰۰۰ريال

سكونتگاه‌هاي روستايي، همچون هر پديده‌اي، پيوسته در معرض تحول و دگرگوني قرار دارند. طي چند دهة اخير، اجراي برنامه‌ها و اقدامات متنوع توسط دستگاه‌ها و نهادهاي مختلف از يك سو و روندهاي نوجويي در عرصه‌هاي اجتماعي ـ اقتصادي از ديگر سو، زمينه‌ساز دگرگوني‌هايي در محيط‌هاي روستايي شده است؛ هرچند اين تحولات و دگرگوني‌ها اغلب منشايي برون‌زا دارند و به واسطة رخدادهاي بروني در سطوح محلي، منطقه‌اي، ملي و جهاني پديدار شده و مي‌شوند. امروزه، عرصه‌هاي روستايي كشور، بيش از هر زمان ديگر، به عنوان عرصه‌اي ناپايدار جلوه‌گر شده‌اند. در پي اين فرايند آنچه كم‌تر مورد توجه بوده، اين واقعيت است كه اين گونه تجليات در تحول كالبدي، كه معمولا به عنوان تحولات فيزيكي ـ ظاهري مورد توجه قرار مي‌گيرند، اگر به درستي شناخته و هدايت نشوند، مي‌توانند موجب دگرگوني‌هاي جوهري و درون ذاتي و نيز تحولات ناخواستة اجتماعي ـ فرهنگي، محيطي ـ اكولوژيك و اقتصادي محيط‌هاي روستايي شوند. در كتاب حاضر، آسيب‌شناسي معماري روستايي در ايران بررسي و مباحثي چون كالبد روستاهاي ايران در عصر حاضر: بافت، مسكن، سيما و منظر روستا، بهداشت، مصالح، و زمين؛ طبيعت و جغرافيا: اقليم، مصالح بومي و طبقه‌بندي اقليمي؛ روستا و ويژگي‌هاي جامعه‌شناختي؛ و روستا و شهرسازي مطرح شده است.

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

طراحي شهرها
ناشر:مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران
قیمت:۳۸۵۰۰۰۰ ریال
مديريت يكپارچه و حل مسئله اسكان غيررسمي: شرايط تحقق طرح مجموعه شهري تهران
ناشر:شهيدي
قیمت:۲۸۰۰۰۰ ریال
عناصر و جزئيات (معماري ساختمان)
ناشر:شهيدي
قیمت:۱۴۵۰۰۰۰ ریال
اسكيس و راندو
ناشر:شهيدي
قیمت:۲۹۵۰۰۰۰ ریال
محيط زيست در برنامه‌ريزي منطقه‌اي و شهري
ناشر:شهيدي
قیمت:۱۴۵۰۰۰۰ ریال
تنظيم شرايط محيطي (معماري)
ناشر:شهيدي
قیمت:۲۸۵۰۰۰۰ ریال
محيط زيست در برنامه‌ريزي منطقه‌اي و شهري
ناشر:شهيدي
قیمت:۱۵۵۰۰۰۰ ریال
معماري‌نامه آزاد: واژه‌نامه معماري و شهرسازي براي دانشجويان
ناشر:شهيدي
قیمت:۸۵۰۰۰۰ ریال
طراحي تجهيزات و مبلمان فضاي شهري
ناشر:شهيدي
قیمت:۱۵۵۰۰۰۰ ریال
سياستهاي مديريت زمين شهري
ناشر:شهيدي
قیمت:۱۵۵۰۰۰۰ ریال
چگونه به معماري بنگريم
ناشر:شهيدي
قیمت:۲۷۰۰۰۰۰ ریال
شالوده مكان‌يابي و استقرار روستاهاي جديد
ناشر:شهيدي
قیمت:۵۲۰۰۰ ریال
سطح‌بندي روستاهاي كشور
ناشر:شهيدي
قیمت:۳۵۰۰۰ ریال
مباني نظري معماري غرب 3جلدي
ناشر:شهيدي
قیمت:۴۶۵۰۰۰۰ ریال
زير ساخت‌هاي شهري: آبرساني و فاضلاب
ناشر:شهيدي
قیمت:۵۲۰۰۰۰۰ ریال
طراحي سيستم‌هاي اطلاعات جغرافيايي: تئوري پايگاه (مدلسازي توصيفي)
ناشر:شهيدي
قیمت:۱۷۵۰۰۰ ریال
مستندسازي طراحي منظر (جعبه ابزار و راهنماي عمل در معماري منظر): راهبردهاي بررسي و كنترل كيفيت طرح
ناشر:شهيدي
قیمت:۲۳۵۰۰۰۰ ریال
شاهكارهاي سازه‌اي در معماري جهان
ناشر:شهيدي
قیمت:۲۲۰۰۰۰۰ ریال
منشور دفتر معماري و طراحي شهري درخصوص چيستي معماري ايراني - اسلامي
ناشر:شهيدي
قیمت:۳۲۰۰۰ ریال
ريشه‌هاي معماري مدرن
ناشر:شهيدي
قیمت:۲۹۵۰۰۰۰ ریال
به سوي شهرهاي سالم: نقش دولت‌هاي محلي در ترويج فعاليت بدني و زندگي فعال در محيط‌هاي شهري
ناشر:شهيدي
قیمت:۲۲۰۰۰ ریال
راهنماي طراحي فضاهاي شهري
ناشر:شهيدي
قیمت:۵۲۰۰۰۰۰ ریال
نورپردازي در معماري منظر
ناشر:شهيدي
قیمت:۲۴۰۰۰۰ ریال
مفاهيم GIS: همراه پروژه‌هاي علمي و كاربردي، معرفي و آموزش نرم‌افزار JT Maps
ناشر:شهيدي
قیمت:۴۸۰۰۰ ریال
pubiran