توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

قرارگاه رفتاري: واحدي پايه براي تحليل محيط

پدیدآور (ها) : ناشر : دسته بندی :

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۴۸-۰۲-۸

تعداد صفحات :۸۲

سال چاپ:۱۳۹۱

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۷۵۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۷۵۰۰۰۰ريال

موضوع اين كتاب، تعريف روان‌شناختي مفهوم قرارگاه رفتاري «در معماري و طرّاحي» است. نوشتار حاضر دومين مجلّد از مجموعة «كتاب‌هاي كوچك» است و با هدف بازخواني مفهوم «قرارگاه رفتاري» از طريق بازگشت به منابع كلاسيك و اوّلية مرتبط با آن تدوين شده است. نگارنده، نخست روان‌شناسي اكولوژيك و مفهوم «قرارگار رفتاري» را تعريف كرده و نظرية قرارگاه رفتاري را شرح داده است. سپس اين مقوله را از منظر «راجر باركر» بررسي كرده و در ادامه به آن به عنوان دورنمايي جديد توجّه نموده است. وي در آخرين بخش كتاب نظر «جان ليگ» دربارة قرارگاه رفتاري به عنوان واحدي در طراحي محيطي را بيان كرده است. وي همچنين، جايگاه مفهوم قرارگاه رفتاري در نظرية نوكاركردگرايي را مطالعه كرده است.

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

طراحي شهرها
ناشر:مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران
قیمت:۳۸۵۰۰۰۰ ریال
تنظيم شرايط محيطي (معماري)
ناشر:شهيدي
قیمت:۲۸۵۰۰۰۰ ریال
چگونه به معماري بنگريم
ناشر:شهيدي
قیمت:۲۷۰۰۰۰۰ ریال
سير انديشه‌ها در شهرسازي: از "فضا" تا "مكان"
ناشر:آرمانشهر
قیمت:۵۲۰۰۰۰۰ ریال
مقالاتي در باب مفاهيم معماري و طراحي شهري
ناشر:آرمانشهر
قیمت:۸۵۰۰۰۰ ریال
مكان و بي‌مكاني
ناشر:آرمانشهر
قیمت:۱۵۵۰۰۰۰ ریال
به سوي معماري جديد لوكوربوزيه
ناشر:آرمانشهر
قیمت:۱۷۵۰۰۰۰ ریال
زمان، سبك‌ها و معماران
ناشر:آرمانشهر
قیمت:۱۷۵۰۰۰۰ ریال
ترس در فضاي شهري
ناشر:آرمانشهر
قیمت:۱۵۵۰۰۰۰ ریال
جداره‌هاي شهري و نقش آنها در كيفيت محيط (معيارهاي نماسازي در فضاي شهري)
ناشر:آرمانشهر
قیمت:۲۱۰۰۰۰۰ ریال
راهنماي نورپردازي مكان‌هاي شهري
ناشر:آرمانشهر
قیمت:۲۴۵۰۰۰۰ ریال
شيوه‌هاي بيان (ويژه دانشجويان رشته‌هاي معماري و شهرسازي)
ناشر:آرمانشهر
قیمت:۱۷۵۰۰۰۰ ریال
ويدئو اكولوژي: بوم‌شناسي بصري در معماري و طراحي شهري
ناشر:آرمانشهر
قیمت:۲۳۵۰۰۰۰ ریال
هنر پارچه‌بافي دوره قاجار
ناشر:آرمانشهر
قیمت:۱۵۵۰۰۰۰ ریال
سرعت 30: آرامسازي خيابان‌هاي محلي در بافت‌هاي موجود
ناشر:آرمانشهر
قیمت:۱۳۵۰۰۰۰ ریال
برنامه‌ريزي راهبردي توسعه شهري (تجربيات اخير جهاني و جايگاه آن در ايران)
ناشر:آرمانشهر
قیمت:۴۲۵۰۰۰۰ ریال
هندسه فرم معماري
ناشر:آرمانشهر
قیمت:۲۵۰۰۰۰ ریال
نظريه‌ي برنامه‌ريزي از مباحثه‌ي سياسي تا بازسازي روش‌شناختي
ناشر:آرمانشهر
قیمت:۸۵۰۰۰۰ ریال
طراحي شهري همه‌شمول: خيابان‌هايي براي زندگي (مناسب‌سازي خيابان‌هاي شهري براي سالمندان كم‌توان)
ناشر:آرمانشهر
قیمت:۱۸۵۰۰۰۰ ریال
جمال صورت و معني: گفتارهايي در باب مفاهيم پايه شهر و معماري ايراني
ناشر:آرمانشهر
قیمت:۱۵۵۰۰۰۰ ریال
تاريخ شهر و شهرنشيني در ايران از آغاز تا سلسله‌ي قاجار
ناشر:آرمانشهر
قیمت:۵۲۰۰۰۰۰ ریال
سير انديشه‌ها در شهرسازي: از "آرمان" تا "واقعيت"
ناشر:آرمانشهر
قیمت:۴۲۵۰۰۰۰ ریال
سير انديشه‌ها در شهرسازي: از "كميت" تا "كيفيت"
ناشر:آرمانشهر
قیمت:۴۶۵۰۰۰۰ ریال
تصوير ذهني ارزيابانه از شهر
ناشر:آرمانشهر
قیمت:۱۱۵۰۰۰۰ ریال
pubiran