توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

تصوير ذهني ارزيابانه از شهر

پدیدآور (ها) : ناشر : دسته بندی :

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۴۸-۱۹-۶

تعداد صفحات :۲۱۶

سال چاپ:۲۳/۰۱/۹۳

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۱۵۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۱۱۵۰۰۰۰ريال

نگارنده در كتاب حاضر، به بررسي شكل ظاهري شهر و اقداماتي مي‌پردازد كه مي‌توان براي بهتر ديده شدن شهرها از آن‌ها استفاده كرد. اين كتاب در زمينة شماي ظاهري شهر، به دو شهر آمريكايي ناسكويل و چاتانوگا مي‌پردازد. همچنين شامل ارزيابي ديگر مكان‌هايي در آمريكا و كانادا مي‌شود. مؤلف روش‌هايي را پيشنهاد مي‌كند كه به شهروندان اجازة ارتقاء شخصيت بصري شهرهاي خود را مي‌دهد و در آن‌ها رهنمودهاي طراحي را ارائه مي‌نمايد. كتاب ايدة تصوير ذهني ارزيابانه را به‌عنوان منطق مطالعاتي و همچنين نياز به رويكرد علمي توصيف مي‌كند. همچنين نمونه‌هاي موردي، اصول طراحي برآمده از تحقيق و مباحث مربوط به ملزومات الگوها و يافته‌هاي طراحي شهري را ارائه مي‌نمايد.

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

طراحي شهرها
ناشر:مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران
قیمت:۳۸۵۰۰۰۰ ریال
تنظيم شرايط محيطي (معماري)
ناشر:شهيدي
قیمت:۲۸۵۰۰۰۰ ریال
چگونه به معماري بنگريم
ناشر:شهيدي
قیمت:۲۷۰۰۰۰۰ ریال
سير انديشه‌ها در شهرسازي: از "فضا" تا "مكان"
ناشر:آرمانشهر
قیمت:۵۲۰۰۰۰۰ ریال
مقالاتي در باب مفاهيم معماري و طراحي شهري
ناشر:آرمانشهر
قیمت:۸۵۰۰۰۰ ریال
مكان و بي‌مكاني
ناشر:آرمانشهر
قیمت:۱۵۵۰۰۰۰ ریال
به سوي معماري جديد لوكوربوزيه
ناشر:آرمانشهر
قیمت:۱۷۵۰۰۰۰ ریال
زمان، سبك‌ها و معماران
ناشر:آرمانشهر
قیمت:۱۷۵۰۰۰۰ ریال
ترس در فضاي شهري
ناشر:آرمانشهر
قیمت:۱۵۵۰۰۰۰ ریال
جداره‌هاي شهري و نقش آنها در كيفيت محيط (معيارهاي نماسازي در فضاي شهري)
ناشر:آرمانشهر
قیمت:۲۱۰۰۰۰۰ ریال
قرارگاه رفتاري: واحدي پايه براي تحليل محيط
ناشر:آرمانشهر
قیمت:۷۵۰۰۰۰ ریال
راهنماي نورپردازي مكان‌هاي شهري
ناشر:آرمانشهر
قیمت:۲۴۵۰۰۰۰ ریال
شيوه‌هاي بيان (ويژه دانشجويان رشته‌هاي معماري و شهرسازي)
ناشر:آرمانشهر
قیمت:۱۷۵۰۰۰۰ ریال
ويدئو اكولوژي: بوم‌شناسي بصري در معماري و طراحي شهري
ناشر:آرمانشهر
قیمت:۲۳۵۰۰۰۰ ریال
هنر پارچه‌بافي دوره قاجار
ناشر:آرمانشهر
قیمت:۱۵۵۰۰۰۰ ریال
سرعت 30: آرامسازي خيابان‌هاي محلي در بافت‌هاي موجود
ناشر:آرمانشهر
قیمت:۱۳۵۰۰۰۰ ریال
برنامه‌ريزي راهبردي توسعه شهري (تجربيات اخير جهاني و جايگاه آن در ايران)
ناشر:آرمانشهر
قیمت:۴۲۵۰۰۰۰ ریال
هندسه فرم معماري
ناشر:آرمانشهر
قیمت:۲۵۰۰۰۰ ریال
نظريه‌ي برنامه‌ريزي از مباحثه‌ي سياسي تا بازسازي روش‌شناختي
ناشر:آرمانشهر
قیمت:۸۵۰۰۰۰ ریال
طراحي شهري همه‌شمول: خيابان‌هايي براي زندگي (مناسب‌سازي خيابان‌هاي شهري براي سالمندان كم‌توان)
ناشر:آرمانشهر
قیمت:۱۸۵۰۰۰۰ ریال
جمال صورت و معني: گفتارهايي در باب مفاهيم پايه شهر و معماري ايراني
ناشر:آرمانشهر
قیمت:۱۵۵۰۰۰۰ ریال
تاريخ شهر و شهرنشيني در ايران از آغاز تا سلسله‌ي قاجار
ناشر:آرمانشهر
قیمت:۵۲۰۰۰۰۰ ریال
سير انديشه‌ها در شهرسازي: از "آرمان" تا "واقعيت"
ناشر:آرمانشهر
قیمت:۴۲۵۰۰۰۰ ریال
سير انديشه‌ها در شهرسازي: از "كميت" تا "كيفيت"
ناشر:آرمانشهر
قیمت:۴۶۵۰۰۰۰ ریال
pubiran