ردیف تصویر عنوان شابک تعداد صفحات ناشر قیمت (ریال)
۱ طراحان چگونه مي انديشند ۴۰۰ شهيد بهشتي ۲,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲ تكنولوژي نانو در صنعت ساختمان ۱۵۰ آرمانشهر ۱,۷۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳ عدالت اجتماعي و شهر ۳۸۶ سازمان شهرداري ۲۱۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۴ اصلاح نظام مديريت توسعه شهري در ايران بر اساس رويكرد راهبردي ۲۸۸ وزارت مسكن و شهرسازي ۳,۸۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۵ معماري معاصر ايران 75سال تجربه بناهاي عمومي ۴۰۰ وزارت مسكن و شهرسازي ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۶ شهر از منظر هندسه فراكتال: مجموعه مقالات سالينگاروس ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۴۸-۵۲-۳ ۲۶۸ آرمان شهر ۱,۵۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۷ 101 چيزي كه در مدرسه طراحي شهري آموختم ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۴۸-۵۳-۰ ۱۰۲ آرمان شهر ۱,۲۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۸ پدافند غيرعامل (مديريت بحران و مهندسي فرهنگي) ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۴۸-۴۳-۱ ۲۷۴ آرمان شهر ۱,۱۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۹ جدايي: تاثير روابط قدرت بر انسانها و فضاهاي شهري ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۴۸-۵۰-۹ ۳۳۲ آرمان شهر ۱,۲۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۰ فرهنگ مصور باستان‌شناسي دوران پيش از تاريخ (انگليسي - فارسي) 2جلدي ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۴۸-۲۸-۸ ۳۲۲ آرمانشهر ۵,۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۱ مقالاتي در باب طراحي شهري ۹۷۸-۹۶۴-۹۳۹۴۱-۵-۲ ۱۸۲ شهيدي ۱,۷۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۲ تاريخ شهر و شهرنشيني در اروپا از آغاز تا انقلاب صنعتي ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۶۳۲-۰-۵ ۴۵۶ آرمان شهر ۴,۲۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۳ برنامه‌ريزي راهبردي توسعه شهري (تجربيات اخير جهاني و جايگاه آن در ايران) ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۴۸-۱۶-۵ ۵۶۶ آرمانشهر ۴,۲۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۴ سرعت 30: آرامسازي خيابان‌هاي محلي در بافت‌هاي موجود ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۸۵۱-۷-۷ ۲۶۰ آرمانشهر ۱,۳۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۵ شيوه‌هاي بيان (ويژه دانشجويان رشته‌هاي معماري و شهرسازي) ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۴۸-۰۹-۷ ۲۴۰ آرمانشهر ۱,۷۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۶ راهنماي نورپردازي مكان‌هاي شهري ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۴۸-۰۶-۶ ۱۸۸ آرمانشهر ۲,۴۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۷ مقالاتي در باب مفاهيم معماري و طراحي شهري ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۸۵۱-۱-۵ ۱۸۴ آرمانشهر ۸۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۸ تنظيم شرايط محيطي (معماري) ۹۷۸-۹۶۴-۹۶۸۳۸-۵-۰ ۲۶۶ شهيدي ۲,۸۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۹ اسكيس و راندو ۹۷۸-۶۰۰-۵۰۹۹-۰۴-۱ ۲۲۶ شهيدي ۲,۹۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
pubiran