توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

سير انديشه‌ها در شهرسازي: از "فضا" تا "مكان"

پدیدآور (ها) : ناشر : دسته بندی :

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۵۰۹۹-۲۴-۹

تعداد صفحات :۶۱۸

سال چاپ:۱۳۹۹

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۵۲۰۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۵۲۰۰۰۰۰ريال

دهه‌هاي 1970 و 1980 را شايد بتوان پرجنب‌وجوش‌ترين مرحلة نظريه‌پردازي‌ها دربارة مسائل كيفي شهري و عناصر آن دانست. نظريه‌هاي مطرح‌شده در اين دوره توسط شخصيت‌هاي مختلف، پايه‌هايي اساسي را در شكل‌گيري دانش طراحي‌ شهري ايجاد كرد. جلد سوم از مجموعة «سير انديشه‌ها در شهرسازي» به معرفي شخصيت‌ها و نظريه‌هايي اختصاص دارد كه در سال‌هاي 1974 تا 1989، نقش كليدي در پيشبرد دانش شهرسازي، به ويژه دانش نوپاي طراحي شهري داشته‌اند؛ ضمن آن كه در كتاب وضعيت شهرسازي و معماري در جوامع غربي از سال‌هاي دهة 1960، بررسي و جدول رويدادهاي مهم علمي، سياسي، اجتماعي و فكري جهان ‌بين سال‌هاي 1974 تا 1989 ارائه شده است. «لئون كرير»، «ديويد كانتر»، «اسكار نيومن» و «كالين رو» از جمله نظريه‌پردازان معرفي شده در كتاب هستند.

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

طراحي شهرها
ناشر:مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران
قیمت:۳۸۵۰۰۰۰ ریال
تنظيم شرايط محيطي (معماري)
ناشر:شهيدي
قیمت:۲۸۵۰۰۰۰ ریال
چگونه به معماري بنگريم
ناشر:شهيدي
قیمت:۲۷۰۰۰۰۰ ریال
مقالاتي در باب مفاهيم معماري و طراحي شهري
ناشر:آرمانشهر
قیمت:۸۵۰۰۰۰ ریال
مكان و بي‌مكاني
ناشر:آرمانشهر
قیمت:۱۵۵۰۰۰۰ ریال
به سوي معماري جديد لوكوربوزيه
ناشر:آرمانشهر
قیمت:۱۷۵۰۰۰۰ ریال
زمان، سبك‌ها و معماران
ناشر:آرمانشهر
قیمت:۱۷۵۰۰۰۰ ریال
ترس در فضاي شهري
ناشر:آرمانشهر
قیمت:۱۵۵۰۰۰۰ ریال
جداره‌هاي شهري و نقش آنها در كيفيت محيط (معيارهاي نماسازي در فضاي شهري)
ناشر:آرمانشهر
قیمت:۲۱۰۰۰۰۰ ریال
قرارگاه رفتاري: واحدي پايه براي تحليل محيط
ناشر:آرمانشهر
قیمت:۷۵۰۰۰۰ ریال
راهنماي نورپردازي مكان‌هاي شهري
ناشر:آرمانشهر
قیمت:۲۴۵۰۰۰۰ ریال
شيوه‌هاي بيان (ويژه دانشجويان رشته‌هاي معماري و شهرسازي)
ناشر:آرمانشهر
قیمت:۱۷۵۰۰۰۰ ریال
ويدئو اكولوژي: بوم‌شناسي بصري در معماري و طراحي شهري
ناشر:آرمانشهر
قیمت:۲۳۵۰۰۰۰ ریال
هنر پارچه‌بافي دوره قاجار
ناشر:آرمانشهر
قیمت:۱۵۵۰۰۰۰ ریال
سرعت 30: آرامسازي خيابان‌هاي محلي در بافت‌هاي موجود
ناشر:آرمانشهر
قیمت:۱۳۵۰۰۰۰ ریال
برنامه‌ريزي راهبردي توسعه شهري (تجربيات اخير جهاني و جايگاه آن در ايران)
ناشر:آرمانشهر
قیمت:۴۲۵۰۰۰۰ ریال
هندسه فرم معماري
ناشر:آرمانشهر
قیمت:۲۵۰۰۰۰ ریال
نظريه‌ي برنامه‌ريزي از مباحثه‌ي سياسي تا بازسازي روش‌شناختي
ناشر:آرمانشهر
قیمت:۸۵۰۰۰۰ ریال
طراحي شهري همه‌شمول: خيابان‌هايي براي زندگي (مناسب‌سازي خيابان‌هاي شهري براي سالمندان كم‌توان)
ناشر:آرمانشهر
قیمت:۱۸۵۰۰۰۰ ریال
جمال صورت و معني: گفتارهايي در باب مفاهيم پايه شهر و معماري ايراني
ناشر:آرمانشهر
قیمت:۱۵۵۰۰۰۰ ریال
تاريخ شهر و شهرنشيني در ايران از آغاز تا سلسله‌ي قاجار
ناشر:آرمانشهر
قیمت:۵۲۰۰۰۰۰ ریال
سير انديشه‌ها در شهرسازي: از "آرمان" تا "واقعيت"
ناشر:آرمانشهر
قیمت:۴۲۵۰۰۰۰ ریال
سير انديشه‌ها در شهرسازي: از "كميت" تا "كيفيت"
ناشر:آرمانشهر
قیمت:۴۶۵۰۰۰۰ ریال
تصوير ذهني ارزيابانه از شهر
ناشر:آرمانشهر
قیمت:۱۱۵۰۰۰۰ ریال
pubiran