توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

پايان هنر

پدیدآور (ها) : ناشر : دسته بندی :

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۶۳۲-۷-۴

تعداد صفحات :۲۲۰

سال چاپ:۱۴۰۱

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۷۵۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۱۷۵۰۰۰۰ريال

نويسندة اين كتاب، براي بيان مقصود خويش از اصطلاح «پساهنر» مدد مي‌جويد. وي معتقد است: «در حالي كه «هنر مدرن» داراي غنايي است، از تجربه‌هاي انقلابي برانگيخته‌شده از طريق اشتياق به بيان جنبه‌هاي ذهن ناخودآگاه مدد مي‌جويد، ليكن، بيان مي‌دارد كه پسامدرن پيش‌پاافتادگي سطحي و بي‌انديشه‌ورز، برانگيخته شده‌اي بر اساس اشتياق به نهادينه شدن است. او اين دو مقوله را از هم جدا مي‌داند و مي‌انديشد با پساهنر و پسامدرن، به پايان هنر نزديك مي‌شويم. اين كتاب، شرحي بر اين نوع انديشه، و دفاع از عقايد خويش پيرامون آن است.

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

اسكيس و راندو
ناشر:شهيدي
قیمت:۲۹۵۰۰۰۰ ریال
زير ساخت‌هاي شهري: آبرساني و فاضلاب
ناشر:شهيدي
قیمت:۵۲۰۰۰۰۰ ریال
مستندسازي طراحي منظر (جعبه ابزار و راهنماي عمل در معماري منظر): راهبردهاي بررسي و كنترل كيفيت طرح
ناشر:شهيدي
قیمت:۲۳۵۰۰۰۰ ریال
ريشه‌هاي معماري مدرن
ناشر:شهيدي
قیمت:۲۹۵۰۰۰۰ ریال
راهنماي طراحي فضاهاي شهري
ناشر:شهيدي
قیمت:۵۲۰۰۰۰۰ ریال
نورپردازي در معماري منظر
ناشر:شهيدي
قیمت:۲۴۰۰۰۰ ریال
ساخت لعاب زرين فام در ايران: براساس مطالعات تاريخي و پژوهشهاي آزمايشگاهي
ناشر:آرمان شهر
قیمت:۱۷۵۰۰۰۰ ریال
معماري مدارس علوم ديني دوره قاجار شهر تهران
ناشر:آرمان شهر
قیمت:۱۷۵۰۰۰۰ ریال
طراحي پارك‌هاي كوچك
ناشر:آرمان شهر
قیمت:۲۹۵۰۰۰۰ ریال
مكان‌هاي امن
ناشر:آرمان شهر
قیمت:۱۷۵۰۰۰۰ ریال
معماري مدارس علوم ديني دوره قاجار شهر قزوين
ناشر:آرمان شهر
قیمت:۱۱۵۰۰۰۰ ریال
ارزيابي بازار زمين شهري: ابزاري جديد در مديريت شهري
ناشر:آرمان شهر
قیمت:۱۱۵۰۰۰۰ ریال
تراكم در توسعه شهر
ناشر:آرمان شهر
قیمت:۱۱۵۰۰۰۰ ریال
شهر، مسكن و مجموعه‌ها
ناشر:آرمان شهر
قیمت:۲۹۵۰۰۰۰ ریال
معماران امروز
ناشر:آرمان شهر
قیمت:۱۴۵۰۰۰۰ ریال
زندگي اجتماعي فضاهاي شهري كوچك
ناشر:آرمان شهر
قیمت:۱۵۵۰۰۰۰ ریال
مديريت حس منطقه
ناشر:آرمان شهر
قیمت:۱۲۵۰۰۰۰ ریال
تاريخ شهر و شهرنشيني در اروپا از آغاز تا انقلاب صنعتي
ناشر:آرمان شهر
قیمت:۴۲۵۰۰۰۰ ریال
مباني نظري و فرايند طراحي شهري
ناشر:شهيدي
قیمت:۳۳۰۰۰۰۰ ریال
منظر انساني در محيط مسكوني
ناشر:آرمان شهر
قیمت:۲۴۵۰۰۰۰ ریال
شهرهاي كوچك: تجربه شهري در وراي مادرشهر (با تكيه بر مطالعه موردي قابليت‌ها و تجربيات شهرهاي معروف كوچك جهان)
ناشر:آرمان شهر
قیمت:۸۵۰۰۰۰ ریال
توسعه فضاهاي زيرسطحي شهري: مطالعه مباني و سوابق جهاني و ايراني فضاهاي زيرسطحي شهري با رويكرد طراحي شهري
ناشر:آرمان شهر
قیمت:۲۷۰۰۰۰۰ ریال
شورشي‌ها: مقالاتي در باب نظريه برنامه‌ريزي
ناشر:آرمان شهر
قیمت:۲۹۵۰۰۰۰ ریال
فضاهاي جنسيتي و تجربه شهر: از ژرف‌نگري فرهنگي تا مردم‌سالاري در عمل
ناشر:آرمان شهر
قیمت:۱۱۵۰۰۰۰ ریال
pubiran