کتابهای پرفروش
زيبايي شناسي در معماري
۲۳۵۰۰۰۰ ريال

ناشر:شهيدبهشتي

مشاهده جزییات و خرید

تكنولوژي نوين در صنعت ساختمان و سازه هاي خاص
۴۱۵۰۰۰۰ ريال

ناشر:آرمانشهر

مشاهده جزییات و خرید

تكنولوژي نانو در صنعت ساختمان
۱۷۵۰۰۰۰ ريال

ناشر:آرمانشهر

مشاهده جزییات و خرید

دگرگوني انديشه در نظريه برنامه ريزي
۲۱۰۰۰۰۰ ريال

ناشر:آرمانشهر

مشاهده جزییات و خرید

فضاهاي بازنمايي
۱۱۵۰۰۰۰ ريال

ناشر:آرمانشهر

مشاهده جزییات و خرید

الفباي كيفيت هاي فضايي براي طراحان
۳۲۰۰۰۰۰ ريال

ناشر:آرمانشهر

مشاهده جزییات و خرید

فرايند طراحي فضاي شهري در ايران
۲۸۵۰۰۰۰ ريال

ناشر:آرمانشهر

مشاهده جزییات و خرید

101 چيزي كه در مدرسه طراحي شهري آموختم
۱۲۵۰۰۰۰ ريال

ناشر:آرمان شهر

مشاهده جزییات و خرید

پيچيدگي شهري و استراتژي‌هاي فضايي برنامه‌ريزي رابطه هماهنگ با زمان
۲۳۰۰۰۰۰ ريال

ناشر:آرمان شهر

كتاب حاضر، رويكردهاي نهادگرايانه و رابطه‌اي را در خصوص تحليل راهبردي و برنامه‌ريزي مطرح مي‌كند. اين اثر با پرداختن به چالش در پيشروي برنامه‌ريزي مادر شهري و توسعه‌اي، منبع باارزشي براي افراد علاقه‌مند به شهرها و نواحي شهري است. فصل‌هاي اين كتاب بسط مفهومي، تجربه و توضيحات ضمني را جهت كاربردهاي گوناگون، باهم مرتبط مي‌سازد. كتاب حاضر با بررسي چالش استراتژي سازي فضايي براي نواحي شهري آغاز مي‌شود. اين پژوهش با سه مطالعه موردي دقيق و طولي در ناحيه آمستردام، ناحيه‌ ميلان و زير ناحيه‌ كمبريج ادامه مي‌يابد.

مشاهده جزییات و خرید

فرهنگ مصور باستان‌شناسي دوران پيش از تاريخ (انگليسي - فارسي) 2جلدي
۵۲۰۰۰۰۰ ريال

ناشر:آرمانشهر

کتاب حاضر شامل بخشي از پژوهش‌هاي نگارنده در حوزه مسائل مربوط به باستان‌شناسي است که در قالب واژه‌نامه و فرهنگ مصور انگليسي فارسي باستان‌شناسي پيش از تاريخ تنظيم شده است. کتاب حاضر شامل حدود ۱۵۰۰۰ مدخل و بيش از يک هزار و سيصد تصوير و نقشه است که در دو جلد تنظيم شده است. جلد اول شامل واژه‌ها و اصطلاحات رايج باستان‌شناسي و جلد دوم تشريح و توصيف، تعاريف روش‌ها، فرهنگ‌ها، محوطه‌هاي باستاني، سلسله‌ها و شخصيت‌هاي باستاني است.

مشاهده جزییات و خرید

تاريخ شهر و شهرنشيني در ايران جلد2
۴۱۵۰۰۰۰ ريال

ناشر:آرمان شهر

مشاهده جزییات و خرید

الفباي روانشناسي محيط
۳۸۵۰۰۰۰ ريال

ناشر:آرمان شهر

مشاهده جزییات و خرید

شهر درخت نيست
۷۵۰۰۰۰ ريال

ناشر:آرمانشهر

مشاهده جزییات و خرید

مباني نظري و فرايند طراحي شهري
۳۳۰۰۰۰۰ ريال

ناشر:شهيدي

مشاهده جزییات و خرید

سير انديشه‌ها در شهرسازي: از "كميت" تا "كيفيت"
۴۶۵۰۰۰۰ ريال

ناشر:آرمانشهر

مشاهده جزییات و خرید

سير انديشه‌ها در شهرسازي: از "آرمان" تا "واقعيت"
۴۲۵۰۰۰۰ ريال

ناشر:آرمانشهر

مشاهده جزییات و خرید

تاريخ شهر و شهرنشيني در اروپا از آغاز تا انقلاب صنعتي
۴۲۵۰۰۰۰ ريال

ناشر:آرمان شهر

مشاهده جزییات و خرید

تاريخ شهر و شهرنشيني در ايران از آغاز تا سلسله‌ي قاجار
۵۲۰۰۰۰۰ ريال

ناشر:آرمانشهر

مشاهده جزییات و خرید

برنامه‌ريزي راهبردي توسعه شهري (تجربيات اخير جهاني و جايگاه آن در ايران)
۴۲۵۰۰۰۰ ريال

ناشر:آرمانشهر

مشاهده جزییات و خرید

قرارگاه رفتاري: واحدي پايه براي تحليل محيط
۷۵۰۰۰۰ ريال

ناشر:آرمانشهر

موضوع اين كتاب، تعريف روان‌شناختي مفهوم قرارگاه رفتاري «در معماري و طرّاحي» است. نوشتار حاضر دومين مجلّد از مجموعة «كتاب‌هاي كوچك» است و با هدف بازخواني مفهوم «قرارگاه رفتاري» از طريق بازگشت به منابع كلاسيك و اوّلية مرتبط با آن تدوين شده است. نگارنده، نخست روان‌شناسي اكولوژيك و مفهوم «قرارگار رفتاري» را تعريف كرده و نظرية قرارگاه رفتاري را شرح داده است. سپس اين مقوله را از منظر «راجر باركر» بررسي كرده و در ادامه به آن به عنوان دورنمايي جديد توجّه نموده است. وي در آخرين بخش كتاب نظر «جان ليگ» دربارة قرارگاه رفتاري به عنوان واحدي در طراحي محيطي را بيان كرده است. وي همچنين، جايگاه مفهوم قرارگاه رفتاري در نظرية نوكاركردگرايي را مطالعه كرده است.

مشاهده جزییات و خرید

راهنماي طراحي فضاهاي شهري
۵۲۰۰۰۰۰ ريال

ناشر:شهيدي

مشاهده جزییات و خرید

سير انديشه‌ها در شهرسازي: از "فضا" تا "مكان"
۵۲۰۰۰۰۰ ريال

ناشر:آرمانشهر

دهه‌هاي 1970 و 1980 را شايد بتوان پرجنب‌وجوش‌ترين مرحلة نظريه‌پردازي‌ها دربارة مسائل كيفي شهري و عناصر آن دانست. نظريه‌هاي مطرح‌شده در اين دوره توسط شخصيت‌هاي مختلف، پايه‌هايي اساسي را در شكل‌گيري دانش طراحي‌ شهري ايجاد كرد. جلد سوم از مجموعة «سير انديشه‌ها در شهرسازي» به معرفي شخصيت‌ها و نظريه‌هايي اختصاص دارد كه در سال‌هاي 1974 تا 1989، نقش كليدي در پيشبرد دانش شهرسازي، به ويژه دانش نوپاي طراحي شهري داشته‌اند؛ ضمن آن كه در كتاب وضعيت شهرسازي و معماري در جوامع غربي از سال‌هاي دهة 1960، بررسي و جدول رويدادهاي مهم علمي، سياسي، اجتماعي و فكري جهان ‌بين سال‌هاي 1974 تا 1989 ارائه شده است. «لئون كرير»، «ديويد كانتر»، «اسكار نيومن» و «كالين رو» از جمله نظريه‌پردازان معرفي شده در كتاب هستند.

مشاهده جزییات و خرید

زير ساخت‌هاي شهري: آبرساني و فاضلاب
۵۲۰۰۰۰۰ ريال

ناشر:شهيدي

مشاهده جزییات و خرید

تنظيم شرايط محيطي (معماري)
۲۸۵۰۰۰۰ ريال

ناشر:شهيدي

مشاهده جزییات و خرید

طراحي شهرها
۳۸۵۰۰۰۰ ريال

ناشر:مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران

مشاهده جزییات و خرید

جدیدترین کتابهای آرمانشهر

جدیدترین کتابهای انتشارات شهیدی

عناصر و جزئيات جلد 1(معماري ساختمان)

ناشر :
شهيدي
قیمت : ۲۸۵۰۰۰۰
کتابهای ویترین

طراحان چگونه مي انديشند

نويسنده: لاوسون برا ...
ناشر :
شهيد بهشتي
قیمت : ۲۰۰۰۰۰۰

تكنولوژي نانو در صنعت ساختمان

نويسنده: غلامرضا مق ...
ناشر :
آرمانشهر
قیمت : ۱۷۵۰۰۰۰

عدالت اجتماعي و شهر

نويسنده: ديويد هارو ...
ناشر :
سازمان شهرداري
قیمت : ۲۱۰۰۰۰

اصلاح نظام مديريت توسعه شهري در ايران بر ...

نويسنده: جواد مهديز ...
ناشر :
وزارت مسكن و شه ...
قیمت : ۳۸۵۰۰۰۰

معماري معاصر ايران 75سال تجربه بناهاي عم ...

نويسنده: سيدهادي مي ...
ناشر :
وزارت مسكن و شه ...
قیمت : ۱۲۰۰۰۰۰۰

شهر از منظر هندسه فراكتال: مجموعه مقالات ...

نويسنده: نكوس‌آنجلو ...
ناشر :
آرمان شهر
قیمت : ۱۵۵۰۰۰۰

101 چيزي كه در مدرسه طراحي شهري آموختم

نويسنده: متيو فردري ...
ناشر :
آرمان شهر
قیمت : ۱۲۵۰۰۰۰

پدافند غيرعامل (مديريت بحران و مهندسي فر ...

نويسنده: مسعود اسدي ...
ناشر :
آرمان شهر
قیمت : ۱۱۵۰۰۰۰

جدايي: تاثير روابط قدرت بر انسانها و فضا ...

نويسنده: مسعود اسدي ...
ناشر :
آرمان شهر
قیمت : ۱۲۵۰۰۰۰

فرهنگ مصور باستان‌شناسي دوران پيش از تار ...

نويسنده: سيدمنصور س ...
ناشر :
آرمانشهر
قیمت : ۵۲۰۰۰۰۰

مقالاتي در باب طراحي شهري

نويسنده: جهانشاه پا ...
ناشر :
شهيدي
قیمت : ۱۷۵۰۰۰۰

تاريخ شهر و شهرنشيني در اروپا از آغاز تا ...

نويسنده: جهانشاه پا ...
ناشر :
آرمان شهر
قیمت : ۴۲۵۰۰۰۰

برنامه‌ريزي راهبردي توسعه شهري (تجربيات ...

نويسنده: مهديزاده ج ...
ناشر :
آرمانشهر
قیمت : ۴۲۵۰۰۰۰

سرعت 30: آرامسازي خيابان‌هاي محلي در باف ...

نويسنده: كلاوس‌شفر ...
ناشر :
آرمانشهر
قیمت : ۱۳۵۰۰۰۰

شيوه‌هاي بيان (ويژه دانشجويان رشته‌هاي م ...

نويسنده: جهانشاه پا ...
ناشر :
آرمانشهر
قیمت : ۱۷۵۰۰۰۰

راهنماي نورپردازي مكان‌هاي شهري

نويسنده: جهانشاه پا ...
ناشر :
آرمانشهر
قیمت : ۲۴۵۰۰۰۰

مقالاتي در باب مفاهيم معماري و طراحي شهر ...

نويسنده: جهانشاه پا ...
ناشر :
آرمانشهر
قیمت : ۸۵۰۰۰۰

تنظيم شرايط محيطي (معماري)

نويسنده: ساسان مراد ...
ناشر :
شهيدي
قیمت : ۲۸۵۰۰۰۰
pubiran